+34 620 691 460 tudela@maximaltura.com

Ca la Rosa

Habitatge unifamiliar adossat

 

 

Ca la Rosa II és un habitatge unifamiliar adossat a Santa Cristina d’Aro, de caràcter purista i volumetria quadrada; per optimitzar l’orientació de la parcel·la es crea una caixa tancada on el forat d’escala creix en forma de badalot i dota de llum l’habitatge. 

Caràcter purista i  volumetria quadrada